Tài khoản

Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Công ty Gochu Food công nhận và tôn trọng thông tin bảo mật của các cá nhân đăng nhập vào website của micaygochu.net. Chính sách này bao gồm những thông tin cá nhân mà Gochu Food và các đơn vị nhượng quyền đang nắm giữ và trình bày theo cách mà Gochu Food và các đơn vị nhượng quyền muốn sử dụng, quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khi khách hàng đăng nhập vào website của micaygochu.net hoặc đặt hàng qua website của Gochu Food.