20170613_122324
20170613_122331
20170613_122340
20170613_122347
20170613_122324
20170613_122331
20170613_122340
20170613_122347

Kim bắp chay

Availability: In stock

Mô tả nhanh

Kim bắp chay là một món ăn chay rất hợp với những người theo tín ngưỡng. Hoàn toàn làm từ rau củ và cơm, rong biển.

35,000