20170613_125251
20170613_125255
20170613_125259
20170613_125251
20170613_125255
20170613_125259

Mì kim chi bò

Availability: In stock

Mô tả nhanh

Mì kim chi bò là một món mì độc đáo được giới thiệu vào năm 2016. Với hương vị riêng sẽ giúp cho khách hàng ăn một lần và nhớ mãi.

39,000