20170613_125957
20170613_130001
20170613_130006
20170613_125957
20170613_130001
20170613_130006

Thạch rau câu thập cẩm thêm

Availability: In stock

Mô tả nhanh

Thạch rau câu thập cẩm là một món ăn tráng miệng giúp bạn có thêm nhiều hương vị khi tham gia món ăn tại Gochu.

10,000