z688806653466_dbd62e52a07215ff42fd748fab93d9c7
z688806659818_fd5208c9f2409e119757f0bb3645f077
z688806663557_ff13b8eebb9bb844dab6aa736d0df632
z688806665320_8d3b51adb61c8d3eb7e92df4efd60240
z688806653466_dbd62e52a07215ff42fd748fab93d9c7
z688806659818_fd5208c9f2409e119757f0bb3645f077
z688806663557_ff13b8eebb9bb844dab6aa736d0df632
z688806665320_8d3b51adb61c8d3eb7e92df4efd60240

Bingsu Đào

Availability: In stock

Mô tả nhanh

Bingsu Đào là một món ăn Hàn Quốc được làm từ nguyên liệu sữa tươi nguyên chất kết hợp với nhiều nguyên liệu khác nhau rất ngon miệng và mát lạnh.

35,000