20170613_124943
20170613_124947
20170613_124951
20170613_124955
20170613_125029
20170613_125035
20170613_124943
20170613_124947
20170613_124951
20170613_124955
20170613_125029
20170613_125035

Mì GoChu Đặc Biệt

1 Review
Availability: In stock

Mô tả nhanh

Mì GoChu đặc biệt là một món mì độc đáo được giới thiệu vào năm 2016. Với hương vị riêng sẽ giúp cho khách hàng ăn một lần và nhớ mãi.

69,000