20170526_122008
20170526_122023
20170526_122028
20170526_122110
20170526_122008
20170526_122023
20170526_122028
20170526_122110

Mì Kim Chi Hải Sản

Availability: In stock

Mô tả nhanh

Mì Kim Chi Hải Sản là một món mì gồm các nguyên liệu hải sản tươi ngon. Với hương vị riêng sẽ giúp cho khách hàng ăn một lần và nhớ mãi.

42,000