20170526_123207
20170526_123217
20170526_123223
20170526_123225(1)
20170526_123207
20170526_123217
20170526_123223
20170526_123225(1)

Mì Kim Chi Bạch Tuộc

Availability: In stock

Mô tả nhanh

Mì Kim Chi Bạch Tuộc là một món mì gồm các nguyên liệu hải sản tươi ngon. Với hương vị riêng sẽ giúp cho khách hàng ăn một lần và nhớ mãi.

39,000