20170613_124715
20170613_124729
20170613_124735
20170613_124715
20170613_124729
20170613_124735

Mì Mỹ Nhân Ngư

Availability: In stock

Mô tả nhanh

Mì Mỹ Nhân Ngư là một món mì gồm các nguyên liệu hải sản tươi ngon. Với hương vị riêng sẽ giúp cho khách hàng ăn một lần và nhớ mãi.

39,000