z685249844998_93197473664e6ac8d0f1d9ed4a94edea
z685249938850_fb1b4eb66db5f8bfba01fe0874038e6a
z685250087879_0a6d5d05e1817b38f2e15118cb310d85
z685250128222_a77895e43783405f5c5b084344c51af8
z685250172358_842c2ce890f1b6174ee7c8ce8985b42b
z685249844998_93197473664e6ac8d0f1d9ed4a94edea
z685249938850_fb1b4eb66db5f8bfba01fe0874038e6a
z685250087879_0a6d5d05e1817b38f2e15118cb310d85
z685250128222_a77895e43783405f5c5b084344c51af8
z685250172358_842c2ce890f1b6174ee7c8ce8985b42b

BingSu Đặc Biệt

Availability: In stock

Mô tả nhanh

BingSu Đặc Biệt là một món ăn Hàn Quốc được làm từ nguyên liệu sữa tươi nguyên chất kết hợp với nhiều nguyên liệu khác nhau rất ngon miệng và mát lạnh.

120,000