20170526_114018
20170526_114652
20170526_114709
20170526_114718
20170526_114018
20170526_114652
20170526_114709
20170526_114718

Mì xào cay Pho Mai Hải Sản

Availability: In stock

Mô tả nhanh

Mì xào cay Pho Mai Hải Sản là một món mì gồm các nguyên liệu hải sản tươi ngon. Với hương vị riêng sẽ giúp cho khách hàng ăn một lần và nhớ mãi.

75,000