20170526_120106
20170526_120112
20170526_120126
20170526_120135
20170526_120144
20170526_120153
20170526_120106
20170526_120112
20170526_120126
20170526_120135
20170526_120144
20170526_120153

Mì xào cay Hải Sản

Availability: In stock

Mô tả nhanh

Mì xào cay Hải Sản là một món mì gồm các nguyên liệu hải sản tươi ngon. Với hương vị riêng sẽ giúp cho khách hàng ăn một lần và nhớ mãi.

49,000