20170526_121202(1)
20170526_121202
20170526_121208
20170526_121210
20170526_121216
20170526_121202(1)
20170526_121202
20170526_121208
20170526_121210
20170526_121216

Mì xào cay Bạch Tuộc

Availability: In stock

Mô tả nhanh

Mì xào cay Bạch Tuộc là một món mì gồm các nguyên liệu hải sản tươi ngon. Với hương vị riêng sẽ giúp cho khách hàng ăn một lần và nhớ mãi.

45,000